torsdag 11. juli 2013

Hamsun tok det som en Mand


Høsten 1886 seiler Knut Hamsun til New York, før han fortsetter til Chicago. I en nokså ukjent skildring av overfarten, "Over Havet", fortelles det at alle hans papirer "forsvandt sporløst en Nat paa Randen af New Foundlandsbankerne". Hamsun fortsetter:  

"Enhver anden vilde mistet Forstanden, ikke et Skrig undslap mig engang; jeg satte mig blot stille ned paa min gule Vadsæk og tok det som en Mand. Jeg var endog istand til at synke en halv Kop The fem Timer bagefter." 


Kilde: "Den unge HAMSUN" av Lars Frode Larsen

Ingen kommentarer: